Lời bài hát Cho tôi đi làm mưa với là một bài hát vui nhộn do bé Xuân Mai, Hoàng Hà trình bày. Bài...