Những ai còn nhớ lời bài hát Gặp nhau giữa rừng mơ ắt hẳn cũng đã lớn. Mỗi khi lời bài hát cất lên...