Bài hát Hào Khí Việt Nam được trình bày lần đầu bởi nhạc sĩ Phan Đình Tùng và là một trong những...