Lời bài hát Pacify Her là bài hát của Tiểu Tam đúng nghĩa, "Ai đó nói em rằng nên tránh xa những...