Từng rất nổi tiếng tại chương trình Lời Chưa Nói, lời bài hát Tự Tình 2 được Lê Hiếu sáng tác và...