Lời bài hát Hạ Còn Vương Nắng là câu chuyện tình yêu không trọn vẹn "Giờ thì tình đã phai, Em đâu...