Lời bài hát Khuê Mộc Lang là câu chuyện tình yêu cảm động được lưu truyền trong lịch sử Trung Hoa....