Lời bài hát Yêu Đơn Phương Là Gì vốn là một câu hỏi mà từ xưa đến nay không ai định nghĩa được...