Sau sự thành công của ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi do Đinh Tùng Huy trình bày. Ca khúc Bình Minh...