Lời bài hát 10 Ngàn Năm là bài hát nói về chuyện tình dang dỡ không thành đôi. Tuy nhiên chàng...