Ca Sỹ Đình Dũng

Bài hát nổi bật

Lời bài hát Tình Anh

Lời bài hát Tình Anh

Lời bài hát Tình Anh lấy hình ảnh Thuyền và Biển để nói về tình yêu đôi lứa. Dẫu bên ngoài bao...