Lời bài hát Đứa Con Tội Lỗi là nỗi lòng của người con chưa làm tròn chữ hiếu. Người anh không thể...