Lời bài hát Ước Mơ Của Mẹ được Văn Mai Hương trình bày rất thành công. Bài hát được Cara một lần...